Två unga kör­des ihjäl i ral­ly­täv­ling

73-åring tap­pa­de kon­trol­len mitt un­der dans­ka täv­ling­en

Aftonbladet - - Kyrkovalet - Adam Wes­tin adam.wes­tin@af­ton­bla­det.se

Hel­gens sto­ra ral­ly på Jyl­land slu­ta­de i tra­ge­di.

En äld­re ral­ly­fö­ra­re för­lo­ra­de kon­trol­len över sin bil och kör­de på två unga funk­tio­nä­rer, 21 re­spek­ti­ve 22 år, som dog på plat­sen.

Lop­pet Ran­ders Au­to Sport äg­de rum i ett in­du­stri­om­rå­de i Ran­ders på öst­ra Jyl­land i går. En­ligt Ek­strab­la­det del­tog runt 60 ral­ly­bi­lar.

Stort på­drag

En av dem kör­des av en 73-årig man som mitt un­der lop­pet kör­de av vägen. En­ligt po­li­sen på Östjyl­land ska fö­ra­ren ha för­lo­rat kon­trol­len över bi­len som for rakt in i en 21-årig kvin­na och en 22-årig man som ar­be­ta­de som funk­tio­nä­rer.

Rädd­nings­tjäns­ten fick larm om olyc­kan kloc­kan 11.33.

Ett stort på­drag med po­lis, am­bu­lans och he­li­kop­ter kom en­ligt dans­ka me­di­er till plat­sen men funk­tio­nä­rer­nas liv gick in­te att räd­da, upp­ger po­li­sen.

– Två per­so­ner blev påkör­da, bå­da har dött, sä­ger en po­lis till Ek­strab­la­det.

In­te livs­ho­tan­de

Den äld­re fö­ra­ren och hans 22-åri­ga kart­lä­sa­re för­des till sjuk­hus, men ska in­te ha livs­ho­tan­de ska­dor.

Täv­ling­en ef­ter olyc­kan.

Po­li­sen ha­de än­nu i går kväll ing­en för­kla­ring till olyc­kan. av­bröts

Fo­to: ØXENHOLT FO­TO

DOG PÅ PLATS Vra­ket förs bort ef­ter hel­gens ral­ly­lopp Ran­ders Au­to Sport, på Jyl­land, som slu­ta­de i tra­ge­di. En 73-årig fö­ra­re för­lo­ra­de kon­trol­len över bi­len och kör­de in i två unga funk­tio­nä­rer som dog på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.