Vec­kans bild

Aftonbladet - - Kyrkovalet -

LJUSSHOW UTÖVER DET VANLIGA

Las Ve­gas pa­rad­ga­ta the Strip är ju all­tid välupp­lyst, men i vec­kan fick ne­o­net kon­kur­rens av na­tu­ren. Ett våld­samt åsko­vä­der drog över sta­den med kraf­tigt regn, ha­gel och star­ka vind­by­ar i släp­tåg. Män­ni­skor upp­ma­na­des att sö­ka skydd in­om­hus, blix­ten slog ner i två hus och star­ta­de ett an­tal brän­der i träd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.