Pe­ter Hul­tqvist

Aftonbladet - - Kyrkovalet -

I som­ras var Al­li­an­sen enig om att Pe­ter Hul­tqvist (S) skött sig så il­la när det gäll­de Trans­port­sty­rel­sen att han bor­de läm­na re­ge­ring­en. Men ju när­ma­re av­gö­ran­det det kom, desto ovil­li­ga­re ver­ka­de Cen­tern och Li­be­ra­ler­na va­ra att gö­ra slag i sa­ken.

I tors­dags räm­na­de slut­li­gen Al­li­an­sen, M och KD kräv­de miss­tro­en­de­för­kla­ring mot för­svars­mi­nis­tern, L och C gjor­de det in­te. Ar­gu­men­ten för helom­vänd­ning­en var ihå­li­ga men Hul­tqvist räd­da­des kvar i re­ge­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.