An­na Kin­berg Bat­ra

Aftonbladet - - Kyrkovalet -

För en må­nad sen var hon den bor­ger­li­ga stats­mi­nis­ter­kan­di­da­ten, nu läm­nar hon po­li­ti­ken helt. Kin­berg Bat­ra, som un­der näs­tan he­la 2000-ta­let sut­tit i riks­da­gen, med­de­la­de att hon in­te stäl­ler upp i näs­ta års val. Vad hon ska gö­ra i stäl­let vet hon in­te. (AA)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.