DE UT­AN ORT

Aftonbladet - - Kyrkovalet -

SI finns det el­va li­me­ric­kar som in­te har nå­gon geo­gra­fisk an­gi­vel­se. Det­ta är okej.

Of­tast ba­se­rar sig rim­men istäl­let på väl­kän­da släk­ter (Bra­man­te, Mount­bat­ten) el­ler mer el­ler mind­re kän­da män­ni­skor (Hen­rik Ib­sen, Fred­rik Böök).

I des­sa fö­re­kom­mer sju kvin­nor och nio män (varav två av män­nen är de ti­di­ga­re nämn­da Hen­rik Ib­sen och Fred­rik Böök).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.