Det här är jag

Aftonbladet - - Kyrkovalet -

Namn: Alex­an­dra Gon­cal­ves. Ål­der: 33. Bor: I Mal­mö. Fa­milj: Har stor fa­milj och släkt. Bak­grund: Sök­te ef­ter värn­plik­ten in till Po­lis­hög­sko­lan och har se­dan dess ar­be­tat nio år som po­lis i Ro­sen­gård i Mal­mö, nu med in­rikt­ning på unga. Ak­tu­ell: Alex­an­dra Gon­cal­ves är en av pro­gram­le­dar­na i SVT:s nya barn­pro­gram ”Brotts­ligt” som tar upp yng­re brottsof­fers per­spek­tiv.

SYNS I SVT Alex­an­dra Gon­cal­ves, 33, ar­be­tar se­dan nio år i Ro­sen­gård och kän­ner in­te all­tid igen sig i me­di­e­rap­por­te­ring­en från Mal­mös ut­sat­ta om­rå­den. Men ibland upp­le­ver hon verk­lig­he­ten som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.