U2 stäl­ler in kon­sert – sä­ker­he­ten ho­tad

Aftonbladet - - Nöjesbladet Granskar - Mat­hil­de Al­bins­son

n U2 tving­as stäl­la in kväl­lens kon­sert i St. Lou­is, USA. Kon­ser­tar­ran­gö­rer­na kan in­te ga­ran­te­ra publi­kens sä­ker­het, ef­ter de våld­sam­ma pro­tes­ter som sta­den drab­bats av.

”Även om vi är leds­na att vi mås­te av­bry­ta, an­ser vi att det är den en­da god­tag­ba­ra åt­gär­den”, skri­ver U2 och Li­ve Na­tion i ett ge­men­samt ut­ta­lan­de på ban­dets hem­si­da.

Fo­to: AP

Bo­no i U2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.