”Nar­cos”-med­ar­be­ta­re hit­ta­des skju­ten till döds i Mex­i­ko

Aftonbladet - - Nöjesbladet Granskar - Mat­hil­de Al­bins­son mat­hil­de.al­bins­son@af­ton­bla­det.se

Car­los Muñoz, som an­sva­ra­de för in­spel­nings­plat­ser­na i Net­flix­se­ri­en ”Nar­cos”, har skju­tits till döds un­der ett job­bupp­drag.

Hans kropp åter­fanns i en bil med fle­ra skott­hål i ett om­rå­de i Mex­i­ko, skri­ver El Pais. Car­los Muñoz blev 37 år.

Han sköts till döds när han spa­na­de ef­ter in­spel­nings­plat­ser för sä­song fy­ra av hyl­la­de Net­flix­se­ri­en ”Nar­cos” i ett om­rå­de i Mex­i­ko.

En vän till Car­los Muñoz be­rät­tar för spans­ka El Pais att ”Nar­cos”-med­ar­be­ta­ren åk­te iväg i mån­dags på egen hand för att fo­to­gra­fe­ra en spe­ci­fik plats. Tim­mar se­na­re hit­ta­des han skju­ten till döds i en bil.

Vad som lig­ger bakom skjut­ning­en är oklart. Bi­len åter­fanns på en grus­väg i ett om­rå­de nord­ost om del­sta­ten Mex­i­ko som har flest re­gi­stre­ra­de mord i he­la lan­det. Ba­ra i ju­li re­gi­stre­ra­des 182 mord, rap­por­te­rar El Pais.

Muñoz var en er­fa­ren plats­chef, vars ar­bets­upp­gif­ter bland an­nat var att skö­ta kon­tak­ten med myn­dig­he­ter och an­sva­ra för in­spel­nings­plat­ser.

För­u­tom ”Nar­cos” har han även job­bat med fler­ta­let and­ra Ho l ly w o o d pro­duk­tio­ner i Mex­i­ko, som To­ny Scotts ”Man on fi­re”, Mel Gib­sons ”Apoca­lyp­to” och Bond-fil­men ”Spect­re”.

I sä­song tre har Pedro Pa­scal hu­vud­rol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.