Ba­bel

Aftonbladet - - På Tv I Kväll -

KUL­TUR I vec­kans ”Ba­bel” sik­tar man 20.00 mot nord­li­ga­re bredd­gra­der. Den­na gång åker man till värl­dens nord­li­gas­te lit­te­ra­tur­fes­ti­val på Sval­bard som lig­ger mel­lan Nor­ges fast­land och Nord­po­len. På plats pas­sar man på att träf­fa den nors­ka dec­kar­för­fat­ta­ren och även­ty­ra­ren Mo­ni­ca Kri­s­ten­sen. Men de hin­ner ock­så få till ett mö­te med den ame­ri­kans­ka för­fat­ta­ren An­nie Proulx.

Nord­lig lit­te­ra­tur­fest i fo­kus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.