Li­ver­pools nya po­äng­tapp – mot Burn­ley

Aftonbladet - - Sport - Ma­lin Wahl­berg

Li­ver­pool åk­te på en blytung för­lust se­nast.

Och mot Burn­ley blev det ba­ra en po­äng.

Mo­ha­med Sa­lah räd­da­de den med sitt tred­je mål för sä­song­en.

4–0 mot Ar­se­nal följ­des upp av 0–5 mot Man­ches­ter Ci­ty se­nast. Mot Burn­ley blev det ett nytt po­äng­tapp.

Scott Ar­fi­eld gav bor­t­a­la­get led­ning­en i den 27:e mi­nu­ten. Men tre mi­nu­ter se­na­re kvit­te­ra­de Mo­ha­med Sa­lah.

Li­ver­pool ha­de fle­ra jät­te­lä­gen att av­gö­ra mat­chen i slut­mi­nu­ter­na, men var in­te Burn­ley­mål­vak­ten i vägen var rib­ban det.

Ef­ter mat­chen var Jür­gen Klopp ir­ri­te­rad på do­ma­ren, kans­ke på grund av en straff­si­tu­a­tion i slu­tet av mat­chen när Sa­lah gick om­kull.

Det blev dock var­ken straff el­ler mål och Li­ver­pool fick nöja sig med 1–1.

NE­RE FÖR RÄKNING Erik Skoglund var re­jält ne­der­lagstip­pad mot Cal­lum Smith och över­ras­ka­de publi­ken i Li­ver­pool då han stod up

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.