Skan­da­ler­nas sjuk­hus

Aftonbladet - - Ledare -

n Skan­dal­ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni fri­as på al­la punk­ter. Han ope­re­ra­de in syn­te­tis­ka luft­stru­par på tre pa­ti­en­ter på Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set. Samt­li­ga pa­ti­en­ter dog. De var så svårt sju­ka att det in­te går att be­vi­sa att det var luft­stru­par­na som dö­da­de dem.

Helt klart är i var­je fall att Ka­ro­lins­kas hybris om­fat­tar bå­de skan­dal­ki­rur­ger och skan­dal­sjuk­hus.

Foto: TT

Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.