Vi vill ha in­ne­håll – in­te spel

Aftonbladet - - Debatt - Bengt Nord­ström

Till skill­nad från de in­ri­kes­po­li­tis­ka kom­men­ta­to­rer­na ogil­lar tro­li­gen en ma­jo­ri­tet av väljarna det på­gåen­de svens­ka po­li­tis­ka spe­let. Med­bor­gar­nas för­tro­en­de för politik ska­das när det po­li­tis­ka spe­let och stra­te­gin i stäl­let för po­li­ti­kens in­ne­håll tillåts do­mi­ne­ra dag­ord­ning­en.

Foto: AP/NTB/TT

Årets pris­ta­ga­re, Richard Tha­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.