Post­nords brev­bä­ra­re drab­ba­de av mag­sju­ka – tu­sen­tals ut­an post

Aftonbladet - - -Stämman - Se­basti­an La­ne­by se­basti­an.la­ne­by@af­ton­bla­det.se

Fle­ra tu­sen­tals hus­håll i Eskilstu­na får in­te sin post.

Det­ta se­dan Post­nords brev­bä­ra­re bli­vit akut mag­sju­ka, rap­por­te­rar P4 Sörm­land.

Mag­sju­kan har sla­git till re­jält mot Post­nords brev­bä­ra­re i Eskilstu­na.

Det gör att pos­ten in­te kom­mer fram till cir­ka 3 000 hus­håll i kom­mu­nen.

– I går ha­de vi el­va styc­ken som var sju­ka här i Eskilstu­na. Det är sam­ma i dag, det är nog el­va i dag ock­så som är sju­ka, sa Gö­te Svens­son, pro­duk­tions­om­rå­des­chef på Post­nord, till Eskilstu­na-Ku­ri­ren i går.

Han be­rät­tar att de ha­de full be­man­ning un­der mån­da­gen och tis­da­gen, men att många drab­ba­des av mag­sju­ka och in­te kun­de kom­ma in i förr­går.

I dags­lä­get finns det knappt 70 brev­bä­ra­re i tjänst. Och det tar tid att lä­ra upp nå­gon ovan en ny slinga.

– När mag­sju­ke­de­len kom till blev det för myc­ket. Då kla­rar vi in­te av att be­man­na or­ga­ni­sa­tio­nen el­ler verk­sam­he­ten, sä­ger han.

Foto: TT

Knappt 70 brev­bä­ra­re i tjänst i Eskilstu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.