Ton­å­ring skott­ska­da­des vid sko­la – po­li­sen miss­tän­ker bak­håll

Aftonbladet - - -Stämman - Niklas Eriks­son

En ung man hit­ta­des i går kväll skott­ska­dad vid en sko­la i Ja­kobs­berg.

Ton­å­ring­en ska ha lu­rats till plat­sen – och se­dan bli­vit skju­ten, en­ligt upp­gift till Af­ton­bla­det.

Lar­met om den skott­ska­da­de man­nen kom kloc­kan 20.08 i går kväll.

– Vi fick in upp­gif­ter om att en per­son bli­vit skott­ska­dad. Han var va­ken och tal­bar när han hit­ta­des och har förts till sjuk­hus. Ing­et ty­der på att det är livs­ho­tan­de, sä­ger Sven-Erik Ols­son, pressta­les­per­son vid till TT.

Plat­sen spär­ra­des av och tek­ni­ker var på väg. En för­un­der­sök­ning om för­sök till mord in­led­des.

En­ligt Af­ton­bla­dets upp­gif­ter ska fle­ra skott ha av­los­sats på brotts­plat­sen som upp­ges va­ra Stock­holmspo­li­sen, en sko­la i Ja­kobs­berg, norr om Stockholm.

Fynd som gjorts i sam­band med hän­del­sen ska ha fått po­li­sen att miss­tän­ka att ton­å­ring­en lu­rats till sko­lan där han se­dan sköts, en­ligt upp­gift till Af­ton­bla­det.

Po­li­sen ut­re­der mord­för­sök i Ja­kobs­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.