Trumps nya at­tack mot Oba­maca­re: Kom­mer få un­der­bar sjuk­vård

Aftonbladet - - Extra - (TT-Af­ton­bla­det)

Do­nald Trump går till ny at­tack mot sjuk­för­säk­rings­la­gen ”Oba­maca­re”. Med ett nytt pre­si­dent­de­kret. – Vi gör det här hi­sto­ris­ka till­kän­na­gi­van­det. Vi har hört om det ka­ta­stro­fa­la Oba­maca­re så länge.

En­ligt Trump är det­ta förs­ta ste­get för att för­se mil­jo­ner ame­ri­ka­ner med Oba­maca­re­lätt­na­der.

– Det här kom­mer att kos­ta den ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en näs­tan ingen­ting och män­ni­skor kom­mer att få un­der­bar sjuk­vård. Och med män­ni­skor me­nar jag mil­jon­tals, mil­jon­tals, sä­ger Trump.

Dekre­tet ri­ver in­te upp Oba­maca­re ut­an är ett tillägg som ska ge ”top­pen­för­säk­ring­ar” till små­fö­re­ta­ga­re, en­ligt pre­si­den­ten.

– Vi kom­mer att upp­ma­na kon­gres­sen att fort­sät­ta upp­hä­va och by­ta ut Oba­maca­re. Vi kom­mer att få fan­tas­tisk sjuk­vård.

En fru­stre­rad pre­si­dent Trump skrev un­der dekre­tet.

Att ri­va upp Oba­mas sjuk­för­säk­ring var ett av hans främs­ta vallöf­ten.

Trump skrev un­der nytt de­kret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.