Blå­sigt vär­re för Mal­mömin­kar

Aftonbladet - - Extra -

Nu är det be­slu­tat att kom­mu­nen får ja­ga min­kar med hjälp av löv­blå­sa­re. Läns­sty­rel­sen för­kla­rar un­dan­tag från jakt­la­gen och sä­ger ja till att av­li­va 100 min­kar med löv­blåsar­me­to­den, skri­ver Skånska Dag­bla­det. Min­kar­na är snab­ba och svå­ra att ja­ga, och de kan göm­ma sig i skryms­len och vrån där jä­gar­na in­te kom­mer åt dem. Men tack va­re me­to­den att blå­sa fram dju­ren med löv­blå­sa­re så ska en del av dju­ren nu bort även i Mal­mö.

Min­kar i Mal­mö kom­mer få det svå­ra­re att göm­ma sig un­dan kommun­gub­bar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.