Fis­kar ska od­la to­ma­ter

Aftonbladet - - Extra -

Gre­ta Hans­son Vik­ström Med hjälp av 20 ton regn­bågs­lax­ar i ett gi­gan­tiskt växt­hus i Härnö­sand, ska man kun­na pro­du­ce­ra 200 ton to­ma­ter per år. La­gom till jul tror man att de förs­ta to­ma­ter­na kan skör­das. Den uni­ka me­to­den in­ne­bär att man ger fis­kar­na mat och till­för kol­di­ox­id vil­ket ger to­ma­ter­na ener­gi att växa. – Od­ling­en är gift­fri, sä­ger, en av ägar­na till fö­re­ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.