Bäst dej­ting­café finns – i Uppsa­la

Aftonbladet - - Extra -

För att lyc­kas på sin näs­ta dejt bör man ta sik­te på Sve­ri­ges bäs­ta dej­ting­café Få­gelsång­en – det an­ri­ka kon­di­to­ri­et i Uppsa­la. Det är Match, dej­ting­fö­re­ta­get, som ta­git fram en un­der­sök­ning där svens­kar fått be­rät­ta om allt från bäs­ta hång­el­stäl­le till bäs­ta kafé. 2 500 sing­lar har va­rit med i un­der­sök­ning­en.

– At­mo­sfä­ren är allt för en lyc­kad dejt. Tra­di­tion och käns­la sit­ter hårt in­ar­be­tat i vå­ra väg­gar och det blir en per­fekt till­flyktsort för kär­le­ken, sä­ger ett café­bi­trä­de till Uppsa­la­ny­he­ter.

Foto: PRIVAT

FILMFEST Samu­el är in­fek­tions­käns­lig un­der sin be­hand­ling mot leu­ke­mi. Då ställ­de bi­o­gra­fen upp med en spe­ci­al­lös­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.