HÄR HAR DE OCK­SÅ FÅTT NOG AV TU­RIS­TER­NA

Aftonbladet - - Extra -

SFlo­rens. För att slip­pa tu­ris­ter som be­lam­rar och gri­sar ner en­tré­er och mo­nu­ment i den hi­sto­ris­ka stads­kär­nan har sta­den bör­jat spo­la en­trén till den rikt ut­smyc­ka­de 1200- tal­s­kyr­kan He­li­ga kor­sets bas­li­ka och and­ra po­pu­lä­ra pick­nick­plat­ser med vat­ten la­gom till lunch var­je dag. ”Vi vill stop­pa folk från att slå sig ner. Vi tyc­ker det här är en mer ele­gant väg än att ut­fär­da bö­ter”, sä­ger borg­mäs­ta­ren Da­rio Nar­del­la till The Gu­ar­di­an.

Foto: NTB/TT

Sel­fi­e­turis­ter­na vall­fär­dar till Troll­tunga. SNor­ge. Nors­ka myn­dig­he­ter har fått nog av att räd­da själv­upp­tag­na tu­ris­ter som ham­nat i livs­far­li­ga si­tu­a­tio­ner när de för­sökt ta sel­fi­es på världs­be­röm­da klipp­for­ma­tio­ner som Pre­dik­sto­len och Troll­tunga. Nu höjs krav på att be­grän­sa tu­ris­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.