Ci­tatma­ski­nen

Aftonbladet - - K34ryss & Quiz -

”Ett mörklagt rum med Do­ors­mu­sik, / han sit­ter ibland kud­dar, mysk och in­disk ly­rik.” ”Jag tyc­ker att si­tu­a­tio­nen är li­te över­het­tad just nu. Jag tror att al­la vill att det ska lug­na ner sig.” ”(?) har en fi­en­de som he­ter okun­nig­het.” ”För­svin­ner in i dim­man till sitt sex­tio­tal. / Vad var det som gick snett vad gjor­de vi med vå­ra ide­al?” ”Vi för­sö­ker och frå­gar. Vi fam­lar in­te i mörk­ret.” ”Det är ba­ra med (?) man kan ut­tryc­ka det man in­te be­gri­per.” ”När han druc­kit färsk­pres­sad mo­rot­sjuice, / ätit sin rys­ka ros, fly­ger han högt ge­nom stan” ”Vi kan pra­ta med dem och vi pra­tar med dem.” ”Det är med (?) som med po­ker: de sto­ra peng­ar­na lig­ger i bluf­fen.” ”Vårt bud­skap gick från land till land, vå­ra krop­par brann / vår kär­lek var vår kraft, vad jag njöt av den ti­den.” ”Vi har ett an­tal, tre, öpp­na kom­mu­ni­ka­tions­vä­gar till Pyon­gy­ang.” ”(?) är att ska­pa nå­got av ing­et och se­dan säl­ja det.” ”Till­sam­mans gick vi kvin­na man och höll om varann, / vi släng­de av oss allt och gick nak­na i stri­den.” ”Själv­klart skul­le det hjäl­pa om Nord­ko­rea slu­ta­de att skju­ta mis­si­ler. Det skul­le lug­na ner det he­la myc­ket.” ”(?) är en lögn som får oss att se san­ning­en.”

5 PO­ÄNG 5 PO­ÄNG 5 PO­ÄNG 4 PO­ÄNG 4 PO­ÄNG 4 PO­ÄNG 3 PO­ÄNG 3 PO­ÄNG 3 PO­ÄNG 2 PO­ÄNG 2 PO­ÄNG 2 PO­ÄNG 1 PO­ÄNG 1 PO­ÄNG 1 PO­ÄNG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.