Doo­bi­doo

Aftonbladet - - På Tv I Kväll -

Bro­ad­way­mu­si­ka­len ”The book of mor­mon” har gått för ut­sål­da hus i Stockholm se­dan ja­nu­a­ri. I två av hu­vud­rol­ler­na syns ve­te­ra­nen Per An­ders­son och stjärn­skot­tet Sa­mant­ha Gu­rah, som nu gör ge­men­sam sak i ”Doo­bi­doo”. Det åter­står att se om de bju­der på nå­got smak­prov ur den hyl­la­de sho­wen. För mot­stån­det står ko­mi­kern Bab­ben Larsson och sång­a­ren Da­ni­el Nor­berg.

Da­ni­el och Bab­ben tar ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.