Go’kväll

Aftonbladet - - På Tv I Kväll -

Med mör­ka höst­kväl­lar kom­mer lus­ten att ku­ra ihop sig fram­för en bra film. Fran­se­sca Qu­ar­tey tip­sar om si­na fa­vo­ri­ter.

– Det finns nå­got at­trak­tivt med att gå in i bi­omörk­ret. Jag för­sö­ker gå på bio med jäm­na mel­lan­rum, sä­ger Fran­se­sca Qu­ar­tey som är skå­de­spe­la­re samt vd och konst­när­lig le­da­re för Väs­ter­bot­tenste­a­tern i Skel­l­ef­teå och re­gel­bun­det tip­sar om fil­mer i ”Go’kväll”

Fran­se­sca tip­sar om fil­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.