Jag upp­levt i en hoc­key­hall

Aftonbladet - - Sport -

Den fria rör­lig­he­ten i hoc­key­värl­den har gjort spe­lar­na till flytt­fåg­lar, en klubb kan kol­la­bo­re­ra med en klubb de istäl­let bor­de sa­bo­te­ra för, och i des­sa nyck­ful­la ti­der är tro­tjä­nar­na vik­ti­ga­re än nå­gon­sin. En lo­jal vän är värd mer än tu­sen släk­ting­ar, det är tro­fast­he­ten hos spe­la­re som Nichlas Falk, Jan­ne Sand­ström, Da­vid Petra­sek, Ron­nie Sun­din, Roger Åker­ström, Jör­gen Jöns­son, Jo­han Da­vids­son (för att näm­na ett par) som gör kär­le­ken till en klubb full­stän­dig. ”Fal­ken” in­led­de sin ishoc­key­kar­riär som treå­ring i Vår­berg, han spe­la­de i IFK Stockholm och var se­na­re nä­ra att spe­la upp Hud­dinge i Elit­se­ri­en 1993.

Tommy Bous­tedt har be­rät­tat att bå­de AIK och Djur­går­den ja­ga­de den spel­skick­li­ge cen­tern men att det tog tid att få ho­nom till Ho­vet.

Du är bland det fi­nas­te vi har

Falk var Hud­dinge-tro­gen, han triv­des fint där, ha­de ing­et emot att stan­na kvar, men när kom­pi­sen Pel­le Eklund stack till Djur­går­den följ­de Falk ef­ter. Fa­cit? En hel del. Den två­vägs­rän­nan­de, spel­för­stån­di­ge, lag­lo­ja­le, cen­ter­sli­tan­de tek­nings­e­mi­nen­ten blev kvar i Djur­går­den kar­riä­ren ut.

Han gjor­de 338 po­äng, vann 2,3 mil­jo­ner tek­ning­ar, spe­la­de fy­ra SM-fi­na­ler, bär­ga­de två SM-guld och vann evig kär­lek ef­ter sam­man­lagt 751 mat­cher.

Ut­an att ha hjäl­men or­dent­ligt på i en en­da. En hoc­key­kväll kan ald­rig bli bätt­re, vik­ti­ga­re, knott­ri­ga­re – och läs­ki­ga­re – än så här. Upp i nock, ”Fal­ken”. Du och din lo­ja­li­tet är bland det fi­nas­te vi har och fan­sen på Ho­vet kom­mer ald­rig att glöm­ma hur myc­ket du ställ­de upp.

El­ler att du ställ­de dig upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.