Sig makt­lös

Aftonbladet - - Sport - Hans Abra­hams­son hans.abra­hams­son@af­ton­bla­det.se

Lag­kap­te­nen Jacob Blomqvist sam­man­fat­ta­de in­sat­sen med ett ord:

– Oac­cep­ta­belt.

”Det är tufft för al­la”

Roger Me­lin har fått en rik­tigt tuff start på upp­dra­get att er­sät­ta hyl­la­de Tho­mas Berglund. Kän­ner du att du når fram till spe­lar­na? – Som jag sa, vi spe­lar bra hoc­key i dag. Se­dan att vi för­lo­rar, sista de­lan av mat­chen är in­te bra, men då är den över. Jag vet in­te rik­tigt vad du me­nar med att nå ut till la­get. Jag tän­ker på sät­tet du vill spe­la. Även om ni spe­lar bra är det många miss­tag. – Jag vet in­te hur det me­nar att jag ska nå ut för att mi­ni­me­ra de miss­ta­gen. Jag tyc­ker in­te att det är någ­ra stör­re pro­blem med kom­mu­ni­ka­tio­nen. Hur ser du på din egen si­tu­a­tion? – Den är tuff, gi­vet­vis. Men det är tufft för al­la brynä­sa­re, in­te ba­ra för mig.

Foto: BILDBYRÅN

BUADES UT AV HEMMAPUBLIKEN Gäv­leklub­bens mar­dröm fort­sät­ter. Näst sist i ta­bel­len och i går bjöds man på en rik­tig käft­smäll mot Skel­l­ef­teå där man för­lo­ra­de med 8–2 och buades ut av hem­mafan­sen. Ef­teråt var do­men från Sport­bla­dets lä­sa­re tyd­lig – 86 pro­cent tror att Roger Me­lin blir förs­ta trä­na­ren i SHL att få gå.

Me­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.