Boll­näs blo­di­ga pre­miär

Aftonbladet - - Sport - Jo­han.ha­kans­son @af­ton­bla­det.se

World Cup i ban­dy in­led­des med ett blo­digt drama.

I mat­chen mel­lan Boll­näs och Trub­nik – 2–2 vid full tid och rysk se­ger ef­ter straf­far – fick Andre­as Westh ett hårt slag över an­sik­tet och bör­ja­de blö­da ym­nigt.

– Det är en sån jäv­la smäll att det finns in­te, sa­de Westh till He­la Häl­sing­land.

Boll­näs lag­kap­ten tving­a­des föl­ja slu­tet på mat­chen från sid­lin­jen, men måd­de ef­teråt ef­ter om­stän­dig­he­ter­na bra.

– Jag är li­te grog­gy, men det ser ut som om jag kla­rar sy­nen i al­la fall, sa­de Westh.

Ham­mar­by av­fär­da­de nors­ka mäs­tar­la­get Sta­baek med 11–1.

Med 5–0 re­dan ef­ter dry­ga kvar­ten dog spän­ning­en di­rekt på Gö­rans­son are­na i Sand­vi­ken.

nnn Desto mer dra­ma­tiskt var det i svensk­mö­tet mel­lan Eds­byn och Vet­lan­da, som ef­ter 3–3 fick av­gö­ras på straf­far. Jo­nas Ed­ling och Oscar Wik­blads straff­mål gav se­gern till Eds­byn.

I går­da­gens and­ra svensk­mö­te tog Si­ri­us en 3–2-se­ger mot Vä­ners­borg. Mar­kus Kum­pu­o­ja var stor segerorganisatör för Uppsa­la­la­get med två mål och den hör­na som led­de till Lars Falls 3–2-mål.

16 klubb­lag från he­la värl­den del­tar i World Cup som på­går mel­lan 12 och 15 ok­to­ber. (TT)

Jo­han­nes.hagglund @af­ton­bla­det.se

Jo­han­nes Hägglund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.