”Jag plikt­tit­tar på vis­sa pro­gram”

Aftonbladet - - +++++ -

– Skå­ne­tra­fi­ken, höll jag på att sä­ga … Jag är nog in­te re­pre­san­tiv för den mo­der­na kvin­nan, jag för­sö­ker av­skär­ma mig.

–Mi­na fav­vi­sar. Myc­ket jazz, som John Coltra­ne och El­la Fitz­ge­rald.

– Jag mis­sar allt på tv. Hör hell­re ny­he­ter på ra­dio. Plikt­tit­tar på vis­sa pro­gram, men in­te and­ra in­ter­vju­pro­gram, vill in­te tän­ka han gör si, hon gör så.

– Ing­en be­stämd. Men härom­vec­kan var jag på en kam­mar­mu­sik­kon­sert i Mal­mö med trum­pe­ta­ren Hå­kan Har­den­ber­ger. Fan­tas­tiskt!

– Det mås­te va­ra ”Bla­de run­ner”. Den är cool. Jag gil­lar sci fi när man

Foto: STEFAN JERREVÅNG

Sil­va­na Imam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.