Var ser du mest fram emot den här sä­song­en?

Allsvenskan - - SIDAN 1 -

Alva Nilsson Re­por­ter

Stock­holms­der­byn! Var ett tag se­dan sist. Mö­te­na mel­lan AIK och Ham­mar­by lär in­te bju­da på skön­lir, men kam­pen om Stock­holm blir in­tres­sant.

Ax­el Ohls­son Re­por­ter

Dött lopp mel­lan hur Jesper Manns lyc­kas fyl­la Jo­han Lars­sons skor och vil­ka emo­jis To­mas Bro­lin an­vän­der på instagram när Ba­jen mö­ter Gif­far­na.

Jo­han Wall Re­por­ter

”Snart ski­ner Po­sei­don”, ”Åh vi äls­kar Mal­mö FF”, ”På ga­tor rö­da och blå”, ”Å vi e AIK”. In­marschlå­tar in­för stor­mat­cher är fan­tas­tis­ka. Gås­hud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.