Spå­ma­ski­nen & ex­per­ter­na

Allsvenskan - - INNEHÅLL -

Spå­ma­ski­nen sik­tar på re­vansch ef­ter ge­nom­klapp­ning­en i fjol – bland an­nat ge­nom att sät­ta Ham­mar­by på ned­flytt­nings­plats. Men, 18 tapp­ra tip­pa­re från Ex­pres­sen/gt/ Kvälls­pos­ten ska gö­ra allt för att knäp­pa det in­veck­la­de da­tor­pro­gram­met på nä­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.