Su­pe­ret­tan

Allsvenskan - - INNEHÅLL -

Alex­an­der Ryss­holm har kal­lats svensk fot­bolls förs­te oli­gark. Histo­ri­en bör­ja­de 2012 när mång­mil­jo­nä­ren tog över som äga­re och ord­fö­ran­de för ett då kon­kurs­fär­digt Väs­by Uni­ted. Ryss­holm be­ta­la­de av skul­der på när­ma­re tre mil­jo­ner, döp­te om klub­ben till Athle­tic Foot­ball Club Uni­ted, och flyt­ta­de den till Sol­na. Med Özcan Mel­ke­michel som trä­na­re och en rad me­ri­te­ra­de spe­la­re i trup­pen vann AFC Uni­ted di­vi­sion 1 nor­ra, sam­ti­digt som de ha­de ett pu­blik­snitt på 176 åskå­da­re. AFC Uni­ted kom­mer knap­past hö­ja in­tres­set för su­pe­ret­tan i år, men Ryss­holms pro­jekt är långt ifrån oin­tres­sant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.