Da­mall­svens­kan

Allsvenskan - - INNEHÅLL -

Den svart­gu­la klub­ben tip­pas ham­na i bot­ten av årets tabell. Om de lan­dar på rätt el­ler fel si­da om det ned­re strecket är upp till klub­bens ta­lang­er. AIK har i många år va­rit en ta­lang­fa­brik som de and­ra klub­bar­na ploc­kat spe­la­re ifrån, men i år har man lyc­kats be­hål­la fle­ra spe­la­re som myc­ket väl kan bli lands­lags­spe­la­re i fram­ti­den – det är på de­ras ax­lar AIK:S öde vi­lar. Sam­ti­digt har man vär­vat hem Jen­nie Nordin, som föd­des med AIK i blo­det (dot­ter till her­ri­ko­nen Kris­ter Nordin) och kan vi­sa ett stort, och väl­be­höv­ligt, hjär­ta i tuf­fa lä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.