De fem bäs­ta värv­ning­ar­na

Allsvenskan - - INNEHÅLL -

1 Rasmus Elm, Kal­mar FF

Vi kanske sum­me­rar 2015 ut­an att Rasmus Elm har spe­lat en en­da all­svensk match, men hit­tar mitt­fäl­ta­ren till­ba­ka så är han all­svens­kans bäs­ta spe­la­re och skill­na­den som gör att Kal­mar kan bli ett topp­lag.

2 Magnus Wolff Eik­rem, Mal­mö FF

Su­per­ta­lang­en som in­te slog sig in i Pre­mi­er Le­a­gue val­de att star­ta om i stor­sat­san­de MFF. Den 24-åri­ge of­fen­si­va spel­för­de­la­ren är den som ska slå de öpp­nan­de pass­ning­ar­na in i mot­stån­dar­nas box.

3 Mohammed Abu­ba­ka­ri, Häc­ken

I of­fen­si­va Häc­ken upp­stod en stor luc­ka när Oscar Lewic­ki läm­na­de men Abu­ba­ka­ri pas­sar per­fekt in i den och kom­mer att ge la­get den de­fen­si­va trygg­het det be­hö­ver för att fort­sät­ta an­fal­la med många spe­la­re.

4 Hen­rik Lars­son, Helsing­borg

Är det nå­gon som kan få ett slut på år av tur­bu­lens i HIF är det Hen­rik Lars­son. Ef­ter suc­céå­ret i Fal­ken­berg ska det bli oer­hört in­tres­sant att se vad Hen­ke kan gö­ra med en spän­nan­de trupp i ett nystar­tan­de Helsing­borg.

5 Se­basti­an Eriks­son, IFK Gö­te­borg

Ef­ter fy­ra fru­stre­ran­de år av ska­dor och bänknö­tan­de är Se­basti­an Eriks­son till­ba­ka i all­svens­kan och kom­mer att ­ex­plo­de­ra av ener­gi. En två­vägs­spe­la­re på mitt­fäl­tet och den krav­stäl­la­re som Blå­vitt be­hövt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.