Så gick det i fjol

Allsvenskan - - EXPERTERNAS TIPS -

2013 var det ba­ra Jo­han Wall som kun­de mat­cha Spå­ma­ski­nen. 2014 var san­ning­en en an­nan – då kros­sa­des al­la av den ru­ti­ne­ra­de rä­ven Kjell-ove Andersson, som, vann med 4 po­äng. Han lyc­ka­des mi­ni­me­ra mis­sar­na på ne­ga­ti­va och po­si­ti­va skräl­lag, och sat­te na­tur­ligt­vis guld­tip­set. – Den som vän­tar på nå­got gott... Nu kom äntligen full­träf­fen! Nå­got har man för­hopp­nings­vis snap­pat upp ef­ter 36 år på tid­ning­en. Med fa­cit i hand var det ett per­fekt lä­ge att slu­ta och dra sig till­ba­ka som re­ge­ran­de mäs­ta­re, häl­sar Kjell-ove Andersson. Var­för lyc­ka­des du bäst? – Jämn­he­ten i tip­set. Ing­et di­rekt bot­ten­napp även om det var lu­rigt att sät­ta Helsing­borg och Öre­bro på rätt plats i ta­bel­len 2014. Jag de­la­de in se­ri­en i tre skikt och bör­ja­de bro­de­ra ut­i­från det­ta. Vil­ka blir skräl­la­gen 2015? – Vi bör­jar med att glöm­ma att Mal­mö tar tred­je ra­ka. Det sker in­te. Elfs­borg kan där­e­mot gå he­la vägen och får Ham­mar­by en bra start blir det öv­re hal­van för ny­kom­ling­en med Sve­ri­ges över­läg­set bäs­ta publik. Kanske nå­got att tän­ka på för årets tip­pa­re...

Po­äng­en fås fram ge­nom att räk­na ut hur många pla­ce­ring­ar bort var­je lag tip­pa­des från den slut­gil­ti­ga ställ­ning­en. Minst sum­ma, minst pla­ce­ring­ar fel, vann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.