Al­la mat­cher sänds i C Mo­re

Allsvenskan - - SPELSCHEMA & TV -

Det är to­talt 240 mat­cher i all­svens­kan och al­la sänds i nå­gon av C Mo­res ka­na­ler. Stu­di­o­sats­ning­ar är det mesta­dels på söndagar och mån­da­gar, men även der­byn och and­ra stor­mat­cher får sin be­skär­da del av in­ram­ning. Två mat­cher vi­sas ef­ter varand­ra i ”Fot­bolls­sön­dag” där det även bjuds på en ny re­por­ta­ge­se­rie un­der nam­net ”Sel­fie” - en möj­lig­het att få se li­te nya si­dor hos all­svens­kans all­ra störs­ta fot­bolls­pro­fi­ler. I ”Fot­bollsmån­dag” vi­sas en av om­gång­ens he­tas­te mat­cher, med stu­di­o­fo­kus på ana­ly­ser och dis­kus­sio­ner.

Sänd­nings­start ”Fot­bolls­sön­dag”: 30 mi­nu­ter in­nan av­spark. Sänd­nings­start ”Fot­bollsmån­dag”: 20 mi­nu­ter in­nan av­spark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.