All­svens­kan är här – låt den vi­bre­ra igen

Allsvenskan - - NEWS -

Be­tong­en som vi­bre­rar på Fri­ends el­ler Te­le 2. ”Snart ski­ner Po­sei­don” som ekar över ett full­satt Gam­la Ul­le­vi. Den ljus­blå häx­kit­teln som ko­kar över när Mar­kus Ro­sen­berg ram­lar i straff­om­rå­det och do­ma­ren fri­ar. Det är fot­boll för mig. Det är all­svens­kan. Jag minns in­te min förs­ta all­svens­ka match men jag kom­mer ald­rig glöm­ma al­la de mat­cher där ner­vo­si­te­ten en­dast kun­de bo­tas av sång, där mat­chen på läk­tar­na stund­tals var li­ka in­ten­siv som den på pla­nen, och där slut­mi­nu­ter­na of­ta kän­des li­ka otäc­ka som ett hu­li­ganslags­mål. Jag minns smek­namn som ”Big Ma­ma”, ”Ålen”, ”Mål-ot­to” och ”Jan­ne Tau­er Bec­ken­bau­er”. Jag minns flop­par som för­svann li­ka snabbt som de kom. Jag minns match­mi­nut 27. Jag minns en osan­no­lik Nan­ne Bergs­trand-dans en ky­li­ga sen no­vem­ber­natt på ett glö­dan­de Stor­tor­get i Kal­mar. Jag minns Ex­pres­sens li­ve­sänd­ning från Pe­king-fan­sens för­vän­tans­ful­la guld­tåg till Mal­mö för snart fem må­na­der sen. Men gam­la min­nen är en sak, att ska­pa nya en helt an­nan.

För nu är det änt­li­gen dags igen. Den evig­hets­långa vin­tern med kräk­sju­ka och snö­blask är änt­li­gen över, det är dags för nya dröm­mål och nya hjäl­tar. Så slö­sa in­te tid på den här krö­ni­kan, kas­ta dig i stäl­let in i res­ten av vårt 212 si­dor tjoc­ka all­svens­ka ma­ga­sin. Blädd­ra fram till just din fa­vo­rit­spe­la­re i la­get du älskar. Nör­da ner dig i Noa Bach­ners re­por­tage om en se­rie som bor­de k-mär­kas. El­ler gör som jag: Lus­läs varten­da be­tyg på varen­da spe­la­re och dröm dig bort bland ny­klippt gräs, be­tong, sång­er och ko­kan­de häx­kitt­lar.

PÄR AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.