”Jag tyc­ker det är dags att gå he­la vägen”

Allsvenskan - - AIK -

Hal­lå där, Niklas Ströms­tedt, hyl­lad mu­si­ker och stort Aik-fan, vad be­ty­der AIK för dig? – Jag har för­sökt ana­ly­se­ra var­för man blir så be­drö­vad vid en för­lust och glad ef­ter vins­ter. Jag har hål­lit på AIK se­dan jag var sju-åt­ta år. I bör­jan gick jag mest på hockey, men sen har det bli­vit mer och mer fot­boll. Jag för­sö­ker gå på så många mat­cher jag kan och sen har jag li­te kon­takt med folk i klub­ben. Vil­ket är ditt bäs­ta Aik-min­ne? – Tvek­löst den 25 ok­to­ber 1992 på Mal­mö sta­di­on. Det var förs­ta Sm-gul­det på 55 år och jag ha­de ock­så vän­tat ett bra tag. Vil­ka krav stäl­ler du på AIK i år? – Jag sä­ger topp tre, men jag tyc­ker det är dags att gå he­la vägen. Det är sju år sen sist. Det ser väl­digt lo­van­de ut. Vil­ken är högs­ta öns­kan för 2015? – Att vi tar guld och går vi­da­re från kval­spe­let i Eu­ro­pa, det vo­re helt fan­tas­tiskt! Vil­ken är störs­ta mat­chen i år för dig? – Det all­tid med li­te skräck­blan­dad för­tjus­ning jag ser

Niklas Ströms­tedt hop­pas på en topp tre­pla­ce­ring i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.