”Man har ju knappt sett Elfs­borg spe­la ut­an An­ders Svens­son”

Allsvenskan - - ELFSBORG -

Hal­lå där, Glenn Hol­vik ­Gustavs­son, ord­fö­ran­de i sup­por­ter­för­e­ning­en ­Gu­li­ga­ner­na, vad har ni för krav på la­get i år? – Jag tror att borå­sar­na är rätt kräs­na. Elfs­borg har all­tid gått för guld un­der de se­nas­te åren, och vi räk­nar med att kom­ma topp tre. Men det är svårt att be­dö­ma la­get helt på för­hand. Man har ju knappt sett Elfs­borg spe­la ut­an An­ders Svens­son ­ti­di­ga­re. Vil­ket pu­blik­snitt tror ni på? – 10 000 är den gyl­le­ne grän­sen i Borås och den känns upp­nå­e­lig. Hur job­bar ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – Vi i Gu­li­ga­ner­na fun­ge­rar som en pa­ra­ply­för­e­ning för al­la sup­port­rar. Vi är stol­ta över att sam­la allt och al­la. Från 85-åring­ar som åker på bor­t­a­mat­cher till vå­ra störs­ta ult­ras. Se­dan är det myc­ket fo­kus i år på att Gu­li­ga­ner­na fyl­ler 25 år. Vil­ken är den störs­ta mat­chen i år? – Det är all­tid mat­chen mot IFK Gö­te­borg för oss. Och jag tror att de bör­jar bry sig mer och mer om den ock­så. Vil­ken är din högs­ta öns­kan för sä­song­en 2016? – Att vi vin­ner Sm-guld och att Emir Baj­ra­mi vin­ner skyt­te­li­gan. Vil­ket lag vill ni ska åka ur all­svens­kan? – IFK Gö­te­borg. Det kanske blir trå­kigt att in­te ha dem i all­svens­kan, men då blir det sam­ti­digt ex­tra ro­ligt sen när de går upp igen.

FRED­RIK KAMP Bil­jett­pri­ser: Här kö­per du bil­jet­ter: Här kö­per du sou­ve­ni­rer: Här sam­las fan­sen fö­re match: Sup­por­ter­för­e­ning:

Gu­li­ga­ner­na räk­nar med en topp 3-pla­ce­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.