”Många i vår ska­ra är hu­ma­ni­tärt in­tres­se­ra­de”

Allsvenskan - - HÄCKEN -

Hal­lå där, Ro­bin Car­lan­der, ord­fö­ran­de i Ge­ting­ar­na, vad har ni för krav på la­get i år? – Krav är ett starkt ord. Men vi har höga för­hopp­ning­ar. Jag tror att vi kan va­ra med och faj­tas om me­dal­jer­na. Vil­ket pu­blik­snitt tror ni på? – Vi kom­mer ha ett bätt­re snitt än i fjol ef­tersom vi ju ha­de en mi­se­ra­bel förs­ta sä­songs­hal­va in­nan den nya are­nan var klar. I år sköt man till och med upp en trä­nings­match för att så många vil­le se den. Vad gör ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – Vi gör en del som in­te ba­ra har med fot­boll att gö­ra. Vi har en­ga­ge­rat oss i West Pri­de och flyk­ting­frå­gan och hop­pas fort­sät­ta med det. Vi kom­mer fort­sät­ta för­sö­ka gö­ra an­nat än sånt som hand­lar om just ren läk­tar­kul­tur. Det är nog rätt många i vår ska­ra som är hu­ma­ni­tärt in­tres­se­ra­de. Vil­ken är den störs­ta mat­chen i år? – Hem­ma­der­byt mot Blå­vitt. Vi har haft det job­bigt mot Gö­te­borg, men nu är det dags vin­na när vi får spe­la på vår rik­ti­ga hem­ma­plan. Vil­ken är din högs­ta öns­kan sä­song­en 2016? – Jag har säl­lan haft så höga för­hopp­ning­ar som nu. Det ha­de va­rit för­ban­nat kul att ta klub­bens förs­ta ti­tel. Vil­ket lag vill ni ska åka ur all­svens­kan? – Blå­vitt. De kan få åka ut en gång i al­la fall. De få gär­na by­ta plats med Gais så att vi in­te för­lo­rar ett der­by.

FRED­RIK KAMP Bil­jett­pri­ser: Här kö­per du bil­jet­ter:

Här kö­per du sou­ve­ni­rer: Här sam­las fan­sen in­för match: Sup­por­ter­för­e­ning:

Ge­ting­ar­na tror att Häc­ken kan va­ra med och faj­tas om me­dal­jer­na i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.