”Många yng­re tyc­ker det är coolt att hål­la på Stock­holmsla­gen”

Allsvenskan - - GIF SUNDSVALL -

Hal­lå där, Mats Jons­son, ­ord­fö­ran­de i Pa­tro­ner­na, vad har ni för krav på la­get i år? – En bätt­re pla­ce­ring än i fjol då vi blev tol­va. Med tan­ke på de ny­för­värv vi har gjort och den trupp vi har tyc­ker jag att det kan va­ra ett krav. Vil­ket pu­blik­snitt tror ni på? – Vi ha­de drygt 5 000 i fjol. Nu har man hört från kans­li­et att för­sälj­ning­en har va­rit bätt­re än på tio år. 6 000 känns som ett re­a­lis­tiskt pu­blik­snitt. Hur job­bar ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – Den sto­ra ut­ma­ning­en i Sundsvall är att loc­ka yng­re sup­port­rar. Många som väx­er upp här tyc­ker att det är coolt att hål­la på Stock­holmsla­gen. Ti­fon, att ska­pa stäm­ning på mat­cher­na, bra pri­ser på bor­t­a­re­sor och li­te frä­na sou­ve­ni­rer är ex­em­pel på så­dant vi gör för att loc­ka dem. Störs­ta mat­chen i år? – På för­hand är det der­by­na mot Ös­tersund. Det blir spe­ci­ellt med ett rik­tigt Norr- lands­der­by. Gäv­le är ju ­Norr­land rent geo­gra­fiskt, men det här känns mer ­spe­ci­ellt. Högs­ta öns­kan 2016? – Som all­tid att man ska få upp­le­va de sista om­gång­ar­na ut­an att be­hö­va lig­ga i fos­ter­ställ­ning. Vil­ket lag hop­pas du åker ur all­svens­kan? – Spe­lar egent­li­gen ing­en roll för oss. Vi har inga klas­sis­ka fi­en­der. Men för all­svens­kans del tror jag Fal­ken­berg ger minst på sikt. FRED­RIK KAMP Bil­jett­pri­ser: Här kö­per du bil­jet­ter: Här kö­per du sou­ve­ni­rer: Här sam­las fan­sen in­för match: Sup­por­ter­för­e­ning:

GIF Sundsvalls sup­por­ter­för­e­ning vill loc­ka fler unga sup­port­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.