Mil­jar­dä­rer­nas in­tåg för­änd­rar Dal­kurd

Allsvenskan - - SUPERETTAN -

Dal­kurds sa­ga bör­ja­de som ett so­ci­alt pro­jekt i di­vi­sion sex 2005. Ef­ter fem ra­ka se­rie­seg­rar nåd­de man di­vi­sion ett. Näs­ta steg dröj­de vis­ser­li­gen fem år till, men nu är Dal­kurd ett elit­lag. I vin­ter har två kur­dis­ka te­le­kom-mil­jar­dä­rer köpt 49 pro­cent av klub­ben och gett dala­klub­ben re­sur­ser att ta näs­ta steg. Om­gå­en­de pre­sen­te­ra­des klassvärv­ning­ar­na Du­san Dju­ric och Tom Sö­der­berg. Må­let? Cham­pi­ons Le­a­gue in­om fem år. Ingen­ting är omöj­ligt, som Gun­de sa...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.