As­sy­ris­ka har fått ru­tin i skift­by­tet

Allsvenskan - - SUPERETTAN -

Va­len­tic Azru­din-eran slu­ta­de med en stark ­fjär­de­plats i hös­tas. Men den ska­ki­ga ­eko­no­mis­ka grun­den i klub­ben blev till slut för myc­ket för trä­na­ren. Tor-ar­ne Fred­heim kän­de sam­ma sak ef­ter fem år i Ljungski­le – och be­stäm­de sig för att bör­ja om på ny ku­la i Sö­der­täl­je. Fred­heim har fått in ru­ti­ne­ra­de pjä­ser som Ken­ny Pa­vey, Alex Pe­rei­ra och Da­ni­el Sli­per att byg­ga kring, men frå­gan är om det hin­ner bli starkt nog för en ny topp­strid re­dan i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.