Det mesta är nytt – som van­ligt i Gais

Allsvenskan - - SUPERETTAN -

Gais har ota­li­ga miss­lyc­ka­de åter­tåg bakom sig, och lis­tan på flopp­värv­ning­ar bör­jar bli smärt­samt lång. I van­lig ord­ning har hal­va trup­pen bytts ut i vin­ter och den här gång­en ver­kar det fin­nas nå­gon sorts sund­het i värv­ning­ar­na med trä­na­ren Ben­ja­min West­man och nye sport­che­fen Fred­rik Moh­lin vid rod­ret. För­sva­ret mås­te spe­las ihop. De nya an­fal­lar­na mås­te le­ve­re­ra. Sen om det räc­ker för att ska­pa sta­bi­li­te­ten som krävs för att va­ra ett topp­lag är högst osä­ker. Men för var­je miss ökar väl chan­sen för en full­träff, el­ler?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.