Åter­för­e­ning­en ger LSK nytt hopp

Allsvenskan - - SUPERETTAN -

Som­ma­ren 2009 ha­de IFK Gö­te­borg an­falls­kris. Trä­na­ren Jo­nas Ols­son val­de en ovän­tad lösning – en 31-årig So-lä­ra­re från Qvi­ding. Det vi­sa­de sig va­ra ett geni­drag. Han­nes Stil­ler gjor­de sex mål på si­na tio förs­ta mat­cher. 2016 har de åter­före­nats i Ljungski­le. Den här gång­en är 37-åri­ge Stil­ler spe­lan­de as­si­ste­ran­de trä­na­re till Jo­nas Ols­son, som ploc­kat med sig en rad värv­ning­ar ef­ter si­na år i Nor­ge. Kryd­da det med ett knip­pe Stil­ler-mål så kan Ljungski­le bli rik­tigt far­li­ga i topp­stri­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.