Den sis­te iko­nen le­der fram­tids­la­get

Allsvenskan - - SUPERETTAN -

År 2000 gjor­de Lou­ay Chan­ko sin förs­ta ­se­ni­or­sä­song i Sy­ri­ans­ka. Han åter­vän­de 2012 i den hi­sto­ris­ka de­bu­ten i all­svens­kan och har följt med ner i su­pe­ret­tan igen och va­rit lag­pap­pan i den sto­ra ge­ne­ra­tions­väx­ling som Sy­ri­ans­ka ge­nom­gått de se­nas­te åren. När Din­ko Fe­lic sa tack och hej i vint­ras är Chan­ko den sista från ut­pos­ten från den gyl­le­ne ge­ne­ra­tio­nen. Runt sig har han en ny ge­ne­ra­tion som nu fått vär­de­full ru­tin från elit­fot­boll. Sy­ri­ans­ka är re­do för ett nytt ka­pi­tel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.