Sport­che­fen läm­nar Varberg i ett väg­skäl

Allsvenskan - - SUPERETTAN -

Varberg var för­ra sä­song­ens sto­ra ut­rops­tec­ken och ut­ma­na­de länge Si­ri­us om kval­plat­sen. Men ef­ter sä­song­en flyt­ta­de ar­ki­tek­ten och sport­che­fen Fred­rik Moh­lin till Gais. I sam­ma ve­va ­läm­na­de nyc­kel­spe­lar­na Ro­bin Tran­berg, Da­vid Johannesson och Mats-andré Ka­land. Dess­utom hann stor­stjär­nan Aj­sel Ku­jo­vic pre­cis kri­ta på ett nytt kon­trakt i vint­ras in­nan hans kors­band tra­sa­des sön­der. Er­sät­tar­na har häm­tats från Nor­ge, men de mås­te vi­sa sig va­ra ut­rops­tec­ken för att Varberg ska ha­ka på i topp­stri­den igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.