De­gra­de­ring­en slog Åtvid i spill­ror

Allsvenskan - - SUPERETTAN -

När Åtvi­da­berg stäl­ler upp för pre­miä­ren i su­pe­ret­tan finns ing­en Kristi­an ”Pligg” Berg­ström på mitt­fäl­tet. Ing­en Henrik ”Fim­pen” Gustavs­son i må­let. Ing­en Da­ni­el Hal­ling­s­tröm i back­lin­jen. Al­la tre la­de skor­na på hyl­lan när de all­svens­ka glans­da­gar­na tog slut. Ba­ra spill­ror åter­står av för­ra årets trupp och Åtvids minst sagt pres­sa­de eko­no­mi har in­te läm­nat ut­rym­me för någ­ra eta­ble­ra­de värv­ning­ar. 2016 kom­mer på många sätt hand­la om över­lev­nad på Kop­par­val­len, ris­ken är stor att Åtvid ra­sar ra­ka vägen ner i di­vi­sion 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.