Mål­kung­en be­hö­ver bätt­ra på re­kor­det

Allsvenskan - - SUPERETTAN -

Su­pe­ret­tans främs­te mål­skytt ge­nom al­la ti­der he­ter Pär Ce­derqvist. pas­se­ra­de 100-strec­ket för­ra sä­song­en och står in­för sä­song­en på 107 full­träf­far. 35-åring­en har un­der kar­riä­ren av­ver­kat en rad klub­bar och har de se­nas­te åren hål­lit mo­der­klub­ben IFK Vär­na­mo kvar i su­pe­ret­tan. Som så of­ta ti­di­ga­re mönst­rar Vär­na­mo en tunn trupp fylld av unga, oprö­va­de kort, där fle­ra start­s­pe­la­re för­svun­nit. Pär Ce­derqvist be­hö­ver bätt­ra på mål­re­kor­det för att få Vär­na­mos ek­va­tion att gå ihop ett år till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.