Öis har rus­tat bätt­re den här gång­en

Allsvenskan - - SUPERETTAN -

Ör­gry­tes se­nas­te åter­komst i su­pe­ret­tan 2013 slu­ta­de med fi­asko, ned­flytt­ning och för­vär­rad eko­no­misk kris. Mar­cus Lantz kal­la­des in un­der som­ma­ren men kun­de in­te vän­da sku­tan. Ef­ter två år i di­vi­sion 1 har de värs­ta kri­ser­na retts ut och den an­ri­ka klub­ben står bätt­re rus­ta­de. Lantz har i lugn och ro for­mat ett ro­bust lag­byg­ge. För­sva­ret leds av ru­ti­ne­ra­de Fred­rik Björck, flan­ke­rad av den för­re Mff-ta­lang­en Jo­han Ham­mar – och längst fram finns mål­kung­en Wil­li­am Atash­ka­deh och ve­te­ra­nen Ge­or­ge Mou­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.