Har över­levt ­sil­ver­stor­men

Allsvenskan - - DAMALLSVENSKAN -

Det har hänt en del här se­dan ett par Eskilstu­na­grab­bar gick ihop i bör­jan av 2000-ta­let. Må­let var att Sö­der­man­land skul­le få ett da­mall­svenskt lag. Nu har man verk­li­gen lyc­kats och har två år i rad haft all­svens­kans högs­ta pu­blik­snitt. I fjol fort­sat­te klätt­ring­en mot top­pen, och Eskilstu­na var med Ro­sen­gård än­da in till mål­lin­jen. Ef­ter en del tu­mult i klub­ben un­der hös­ten – bland an­nat hop­pa­de trä­na­ren Vik­tor Eriks­son både av och på och fle­ra spe­la­re för­svann (Gaël­le Eng­a­na­moi­ut!) – åter­kom lug­net. An­fal­let är ett av se­ri­ens gif­ti­gas­te – fort­fa­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.