Nytt guld­hopp – och stjärn­läng­tan

Allsvenskan - - DAMALLSVENSKAN -

Var­je år är Gö­te­borg med i snac­ket om var gul­det ska ham­na, och se­dan går sä­song­en och så slu­tar det som det bru­kar – and­ra lag vi­sar sig för svå­ra. Trä­na­ren Ste­fan Rehn har haft många chan­ser – och spe­la­re, ut­an att få till det. Till i år har klas­spe­lar­na Ma­non Me­lis och Li­e­ke Mar­tens för­svun­nit, men för­vär­ven av Pau­li­ne Hammarlund, Elin Land­ström och Fre­ja Hel­len­berg im­po­ne­rar. Det kan bli fram­gång, men trup­pen ser oro­väc­kan­de tunn ut. Hur länge kom­mer det att drö­ja in­nan klub­bens störs­ta stjär­na hit­tills – Lot­ta Sche­lin – åter drar på sig trö­jan och spring­er ut på Val­hal­la?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.