För­sva­rar Stock­holm med ru­tin­värv­ning­ar

Allsvenskan - - DAMALLSVENSKAN -

En gam­mal tro­tjä­na­re är tillbaka ef­ter att ha åkt ur all­svens­kan 2012. Om de in­te ha­de kni­pit andra­plat­sen bakom Kvarnsve­den i eli­tet­tan, ha­de Stock­holm stått ut­an ett dam­lag i år. Myc­ket ty­der ock­så på att Djur­går­den är kvar även näs­ta år. Det­ta med tan­ke på fle­ra ru­ti­ne­ra­de ny­för­värv som Katrin Sch­midt (Ham­mar­by), Emi­lia Ap­pelqvist (Pi­teå), Gud­björg Gun­nars­dot­tir (åter från Lil­le­ström), An­ni­ka Kuk­ko­nen (gör ock­så come­back från Sun­nanå) och hol­länds­kan Mi­chae­la ”Shei­la” van der Bulk. Kanske sak­nas yt­ter­li­ga­re en gif­tig an­fal­la­re – Mia Jal­ke­rud kan bli en­sam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.